štvrtok, 21. 01. 2021
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
 
00:00 Bez slov
06:00 Ráno
09:00 Predpoludnie
12:00 Popoludnie
18:00 Nika
20:00 Selector
22:00 BezPózy
Pondelok - Piatok 09:00-12:00

Hudba je zábava. Každý deň vás bavíme tým najlepším zo sveta hudby.

_FM
Sepia Playlist LiveStream_FM LiveCam_FM
Kódex diskutujúcich

Pravidlá pre distujúcich na webe Slovenského rozhlasu 4 - Rádia_FM.

02.12 Myspace_FM
02.12 Twitter_FM
02.12 Viac než rádio
09.03 Rádio_FM upgraduje program
ut: 30.9. - 15:07

V diskusiách je zakázané:

  • Osobné útoky, vyhrážky a obtažovanie, urážanie alebo hanobenie dobrého mena Rádia_FM a Slovenského rozhlasu. Nerešpektovanie môže byť potrestané zmazaním príspevku alebo diskusného konta.
  • Neprípustné sú príspevky obhajujúce a podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávist ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy.
  • Zakázané je písat diskusné príspevky v cudzom mene, vydávat sa za zamestnanca Rádia_FM, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
  • Neprípustné je zaplavovat diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cielom je pritiahnut nan pozornost (napr. písanie textov velkými písmenami).
  • Neprípustné je propagovat v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejnovat odkazy na ich webové stránky.
  • Zakázané je vkladat do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek.
  • Zakázané je vkladat do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne císlo a podobne.
  • Zverejnovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér a podobne.

Porušenia Kódexu

V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tohoto Kódexu môžu byt zablokované všetky diskusné kontá daného používatela.

Ochrana

Ak váš pocítac používa viac ludí, nezabudnite sa pred opustením stránok www.radiofm.sk odhlásit, aby nikto nemohol v diskusiách vystupovat pod vašou identitou.

Pri tvorbe pravidiel bol použitý kódex diskusií sme.sk.